"Her Fabrika Bir Kaledir"

Ticaret Sicili İşlemleri

Sermaye Azaltımı

Gerekli Evraklar ve Müdürlüğe Hitaben Dilekçe için Tıklayınız.

İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı.

Gerekli Evraklara Dair Not:

Son Alınan Sicil Tasdiknamesi Aslı: Sicil Tasdiknamesi aslı iade edilemiyor ise; zayi olduğuna ilişkin, temsile yetkililerce imzalanmış (müşterek yetki olması halinde müştereken imzalanmış) dilekçe müdürlüğümüze verilmelidir.

Alacaklıların Ödendiği ve Alacaklıların Teminat Altına Alındığını Gösterir Beyan: Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla yapılmış ve bu açıklar oranında azaltılmış ise ve şirket alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçmiş ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren beyan aranmaz.

Alacaklılara Yapılan 3 ilan Ticaret Sicili Gazetesi Örnekleri: Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla yapılmış ve bu açıklar oranında azaltılmış ise ve şirket alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçmiş ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı müdürlüğümüze ibraz edilmiş ise alacaklılara ilan yapılması gerekmez.

Mali Müşavir Raporu: Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi