"Her Fabrika Bir Kaledir"

Ticaret Sicili İşlemleri

Limited Şirket Şube Tescili

İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı *ÖNEMLİ: 2 Nüsha doldurulacaktır

Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı

Gerekli Evraklar ile ilgili Notlar:

Şubeyi Temsile Yetkili Olanlar için Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Düzenlenmiş İmza Beyanı: Şube temsilcisi merkezin de temsilcisi ise imza sirküsü fotokopisi yeterlidir.

Ticaret Sicil Gazetesi Örneği: Limited şirketler için; merkezin son ortaklık yapısını gösterir gazete ilanı evrakları, güncel amaç-konu maddesini gösterir gazete ilanı evrakları getirilmelidir.

ÖNEMLİ : İşlem Hakkında Açıklamalar: Limited şirketlerde imza beyannamesi sadece Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenecektir.
ÖnemliNot:

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi ve Şirket Kayıtları Formu içerisinde yer alan bilgilerin Taahhütname ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne verilen diğer belgeler ile örtüşmesi gerekmektedir.

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi