"Her Fabrika Bir Kaledir"

Haberler

2023 YILI İMALAT SANAYİİNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ ORTAK FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI TOPLANTISI

 • 08.03.2023
 • ctso
Odamız konferans salonunda “2023 Yılı İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programı” bilgilendirme toplantısı yapıldı.
 
Toplantıya Çankırı Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Emrullah Celepverdi, KOSGEB Çankırı İl Müdürü Cengiz Uğur, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Ejder Erdem ve Yücel Cesur, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyelerimiz Salih Tunç ve Tayfun Güven ile odamız üyeleri katıldı.
 
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Çankırı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mahmut Oral Taşcı, slayt eşliğinde yaptığı sunumda, “Programın amacı, TR Bölgesi’nde ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması, ağaç ürünleri, mobilya, gıda, fabrikasyon metal ürünleri, tekstil, hazır giyim ve diğer metalik olmayan mineral ürünler imalatı sektörlerindeki işletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak” dedi.
 
Mahmut Oral Taşcı, programa TR82 Bölgesi’nde faaliyet gösteren, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı, KOBİ ölçeğindeki işletmeler ile 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi birinin 250 milyon lirayı aşmayan işletmelerin başvurabileceğinin altını çizdi.
 
Uygun başvuru konuları hakkında da bilgi veren Mahmut Oral Taşcı şunları ifade etti:
 
Ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan yatırım, istihdam ve ihracat odaklı projelerin desteklenmesi;
 
Katma değerli ürünlerin üretilmesine yönelik faaliyetler,
 
İhracat kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler; işletmelerin yurt dışı pazarlara girişlerini kolaylaştıran belgeler ve sertifikalandırma çalışmaları, ihracat kapasitesi oluşturan makine ekipman yatırımları vb.
 
Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya performansını yükseltici yeni tekniklerin/teknolojilerin işletmeye transferine yönelik faaliyetler,
 
Yeni yöntemlerle yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesi, tasarım ve çizim çalışmaları, yazılım ve bilgi teknolojilerinin kullanımı, dijital dönüşüm, yeni teknikler prototipler üretilmesi ve bunlar için gerekli olan altyapının kurulmasına yönelik faaliyetler,
 
İşletmelerin kendi bünyesinde Ar-Ge, test vb. laboratuvarlarının kurulması.
 
Yeşil kalkınma hedefleri kapsamında döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliğini hedefleyen projelerin desteklenmesi;
 
Avrupa Yeşil Mutabakatı gereği, üretilen ürünlerin sahip olması gereken asgari normları sağlayacak makine-ekipman yatırımlarına yönelik projeler,
 
KOBİ’lerin kaynak verimliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler; atıkların toplanması, ıslahı, bertarafı ve maddelerin geri kazanımı, hammadde, su ve enerjinin verimli kullanımı,
 
Firmaların yeşil dönüşümü için gerekli teknolojik altyapının desteklenmesine yönelik projeler,
 
Karbon ayak izinin düşürülmesi kapsamında yapılan enerji verimliliği projeleri,
 
Atık ısının değişik teknikler ile yeniden sürece dâhil edilmesine yönelik yatırımlar,
 
Üretim sürecinde ısı ve enerji kayıplarının önüne geçilmesine yönelik yatırımlar,
 
İşletmelerin kendi bünyesinde yapacakları yenilenebilir enerji yatırımları.
 
https://www.yatirimadestek.gov.tr/yatirim-firsatlari  internet adresinde yer alan ve KUZKA tarafından ön fizibilitesi yapılmış yatırım konularının hayata geçirilmesi;
 
 • Ahşap oyuncak üretim tesisi,
 • Salep işleme tesisi,
 • Ahşap bağlantı elemanları üretim tesisi,
 • Tıbbi aromatik bitki işleme tesisi, 
 • Çorap üretim tesisi,
 • Defne yaprağı işleme tesisi,
 • Kestane işleme tesisi,
 • Havai fişek imalatı, 
 • Kontrplak imalatı.
 
Mahmut Oral Taşcı,  “Bu programa yapılan başvurular öncelikli sektörler bazında değerlendirilecek olup, diğer imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’ler de programa başvuru yapabilir. Değerlendirme sürecinde öncelikli sektörlerden yapılan başvurular ilgililik bölümünde daha yüksek puan alabilecek” diye konuştu.
 

 • 2023 YILI İMALAT SANAYİİNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ ORTAK FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI TOPLANTISI
 • 2023 YILI İMALAT SANAYİİNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ ORTAK FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI TOPLANTISI
 • 2023 YILI İMALAT SANAYİİNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ ORTAK FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI TOPLANTISI

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi