"Her Fabrika Bir Kaledir"

Haberler

BAYİLİK HİZMETLERİ

 • 02.04.2024
 • ctso
Değerli Üyemiz,

T.C. Çankırı Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından iletilen yazıda; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak Resmî Gazetenin Mükerrer 09.06.2021 tarih ve 31506 sayısında             yayımlanan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik ile zirai mücadele kapsamında bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılan zirai mücadele alet ve makinelerinin ruhsatlandırılması, imalatı, ithalatı, piyasaya arzı ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmekte olduğu bildirilmiştir.

Zirai mücadele kapsamında bitki koruma ürünü uygulamalarında kullanılan zirai mücadele alet ve makineleri;

 1. Depo kapasitesi 5 litre veya daha fazla olan düşük basınçlı elle çalıştırılan veya bataryalı sırt pülverizatörleri.
 2. Depo kapasitesi 5 litre veya daha fazla olan motorlu sırt pülverizatörleri veya motorlu sırt atomizörü ve tozlayıcısı.
 3. Tarla pülverizatörleri.
 4. Bahçe pülverizatörleri.
 5. Tarla-bahçe pülverizatörleri.
 6. Yardımcı hava akımlı tarla-bahçe pülverizatörleri.
 7. Kendi yürür tarla, bahçe veya tarla-bahçe pülverizatörleri.
 8. Elektrostatik yüklemeli pülverizatörler.
 9. ULV veya mistblower ilaçlama yapabilen makineler.
 10. Tozlayıcılar.
 11. Fumigatörler.
 12. Granül aplikatörler.
 13. Bitki koruma ürünü uygulama üniteleri bulunan insansız hava aracı
 14. Ticari faaliyete konu olan ve ilaçlama etkinliğine doğrudan etkisi bulunan püskürtme pompası veya tabancası veya memesi.
Yukarıda belirtilmeyen ancak zirai mücadele alet ve makinesi olarak değerlendirilen alet ve makineler, bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırılır.

Ruhsatı bulunmayan zirai mücadele alet ve makinelerinin ülke sınırları içinde imalatı, ithalatı, satışı ve kullanımı yasaktır.

Zirai mücadele alet ve makinelerinin satışları, bayilik izin belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda; yukarıda sayılan zirai mücadele alet ve makineleri, Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ve Tarım İl Müdürlüğünce bayilik izin belgesi verilenlerce satışı yapılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası

 

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi