"Her Fabrika Bir Kaledir"

Haberler

DOLAŞIM VE MENŞE İSPAT BELGELERİNİN BASIMI VE "TÜRKİYE" İBARESİNİN KULLANIMI

  • 06.06.2023
  • ctso
Değerli Üyemiz,

4 Aralık 2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı'nın 2021/24 Sayılı Genelgesi'nde, "Türkiye" markasının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında her türlü faaliyet ve yazışmalarda "Turkey", "Turkei", "Turquie" vb . ibarelerin yerine, "Türkiye" ibaresinin kullanılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususuna dair muhtelif tarihlerde yazılı ve şifahi olarak TOBB nce gerekli bilgilendirme yapılmıştı.

Bu kapsamda, Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi'nde (MEDOS) onay işlemleri gerçekleştirilen dolaşım ve menşe ispat belgelerinin üzerinde yer alan ülkemiz ile ilgili bilgilerin girildiği hanelerde, "Turkey" ibaresi yerine "Türkiye" ibaresinin kullanılabilmesi için gerekli düzenlemenin de MEDOS'da gerçekleştirildiği malumlarıdır.
Mer'i mevzuat hükümleri uyarınca dolaşım ve menşe ispat belgelerinin basımı ve Odalarımıza dağıtımı Birliğimizce yapılmakta olup, mevcudu azalan söz konusu belgeler, belirli zaman aralıkları ile yeniden basılmaktadır.

Birliğimizce konu hakkında muhtelif tarihlerde Ticaret Bakanlığına yapılan başvurular neticesinde, Bakanlıktan Birliğimize iletilen görüşler esas alınarak, halihazırda basımı yapılan bir kısım belgelerin formatları değiştirilmeyip, "Turkey" ibaresi korunmuş; diğer taraftan Ticaret Bakanlığı'na ait yazıda yer alan Bakanlık görüşü uyarınca, EUR.1 Dolaşım Belgeleri ile EUR-MED Dolaşım Belgelerinin arka yüzünün alt tarafında yer alan ifadelerde geçen "Turkey" ibaresi, "Türkiye" şeklinde değiştirilmiştir.

Bahse konu belgelerin uluslararası ticarette kullanılan resmi evrak olması nedeniyle, belgelerin formatında Bakanlığın görüşü ve talimatı doğrultusunda revizyon işlemi yapılabilmektedir.

Bu kapsamda, başta A.TR Dolaşım Belgeleri olmak üzere diğer belgelerin formatında yer alan "Turkey" ibarelerine dair herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı hakkında, TOBB ne ait yazı ile bir kere daha Bakanlığın görüşüne başvurulmuştur.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı'na  ait yazıda A.TR Dolaşım Belgesi ile Basitleştirilmiş Usulde Düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin ön yüzünde yer alan "Turkey" ibareleri ve ilgili diğer belgelere ilişkin,

  1. TR Dolaşım Belgelerinin 4 no'lu kutusunda "TURKEY" ibaresinin kullanımının devam etmesi ancak; "Avrupa Ekonomik Topluluğu" ibaresinin "Avrupa Topluluğu" şeklinde değiştirilmesi,
  2. TR Dolaşım Belgelerinin (1) no.lu dipnotunda "Insert the member state or Turkey" ifadesinde yer alan "Turkey" ibaresinin "Türkiye" olarak düzeltilmesi,
  3. Özel Menşe Şahadetnamesi'nin (Form A) arka yüzünde yer alan ülkemiz adı da dahil olmak üzere menşe ispat ve dolaşım belgelerinde yer alan ülkemiz adının yabancı dillerdeki karşılıkları yerine "Türkiye" ifadesinin kullanılması,
gerektiği bildirilmiştir.

Yazıda devamla, TOBB, Odalarımız, ihracatçı firmalar ve gümrük müşavirlerinin halihazırda stoklarında yer alan A.TR Dolaşım Belgelerinin zayi olmaması amacıyla, A.TR Dolaşım Belgeleri üzerinde yapılacak mezkur değişiklikler için, 1 Ocak 2024 tarihine kadar bir geçiş süreci öngörülmüş olduğu, bu tarihten sonra Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracatlarda yalnızca yukarıda izah edilen değişikliklerin tatbik edildiği A.TR Dolaşım Belgelerinin kullanılması gerekeceği açıklanmıştır.

Bu çerçevede, mezkur değişikliklerin tatbik edileceği A.TR Dolaşım Belgelerinin 2023 yılı son çeyreğinde kullanılmaya başlanabilmesini teminen, TOBB nce çalışmalara ivedilikle başlanmıştır.

Bu itibarla,

  1. Stoklarınızda yer alan A.TR Dolaşım Belgelerinin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren AB'ye ihracat işlemlerinde kullanılamayacağı dikkate alınarak, anılan belgelere ilişkin stok yönetiminizin planlanması,
  2. AB'ye ihracat yapan üyelerinizin stoklarında bulunan A.TR Dolaşım Belgelerinin, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle kullanılamayacağı hususunda söz konusu firmaların bilgilendirilmesi ve anılan belgelere dair firmalarca yapılacak satın almalarda ilgili durumun dikkate alınarak, söz konusu üyelerimizin uyarılması,
Hususu iletilmiş olup gereği bilgilerinize sunulur.
 
Saygılarımızla,
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi