Lütfen bir mod seçin:  

"Her Fabrika Bir Kaledir"

Yerli Malı

Yerli Malı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35),13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesine istinaden çıkarılan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları”  ise 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yerli Malı Dosyalar
Ad Boyut Tür Tarih
YERLİ KATKI ORANI HESAP CETVELİ (YKOHC) İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR.pdf 268.3 KB PDF Dosyası 18.11.2022
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelleri.xlsx 30.3 KB Microsoft Excel Dosyası 09.10.2019
Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (2).docx 4.2 MB Microsoft Word Dosyası 18.11.2022
YERLİ MALI BELGESİ İÇİN MALİ VERİLERİ İNCELEME İZNİ.docx 14.2 KB Microsoft Word Dosyası 30.01.2023
Yerli Malı Belgesi içinTaahhütname.pdf 225.7 KB PDF Dosyası 09.10.2019
YERLİ MALI TANZİM HARÇLARI 2024.doc 37.9 KB Microsoft Word Dosyası 02.01.2024
0 Klasör, 6 Dosya

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi