"Her Fabrika Bir Kaledir"

Ticaret Sicil
Ticaret Sicil
Ticaret Sicili üçüncü kişiler tarafından bilinmesinde yarar ve zorunluluk bulunan tacirler ile ilgili hukuki işlemlerin kaydedildiği resmi bir sicildir.
Ticaret Siciline tacire ilişkin, üçüncü kişilerin bilmesinde yararı olan hukuki işlemlerin kaydedilmesiyle tacirle hukuki işlem yapmak isteyenler bilgilendirilmiş olurlar.

Resmi bir sicil olan Ticaret Siciline ait bütün işlemler özellikle tescil, değişiklik, kayıt silme işlemleri Türk Ticaret kanunu, diğer kanunlar ve Ticaret Sicil Tüzüğü Hükümlerine göre yapılır. (TST.19)
 
Ticaret Siciline ait bilgiler üçüncü kişilere açık tutulan bilgilerdir. Dileyen her kişi ticaret sicilindeki belge, kayıt bilgilerini inceleye bilir, harcını ödemek koşuluyla onaylı suretini alabilir.
 
Kanun ve Tüzükte aksine bir hüküm olmadığı taktirde tescil edilen her husus aynen ilan edilir. (TK.37)
 
Sicil kayıtları bütün Türkiye'deki Sicil kayıtlarının ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi suretiyle herkes tarafından incelenmesi imkanı sağlanmış olur.
 
Üçüncü kişilerin çıkarlarının korunması, bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacıyla tutulan ticaret siciline ilişkin kayıtların doğru olması ve sicil memurluğunun verdiği belgelerin gerçeğe uyması zorunludur. Aksi bir durumda hem sicile gerçeğe aykırı beyanda bulunan tacir, hem de gerçeğe aykırı belgeler düzenleyen sicil memurunu atayan oda sorumludur. (TK.2712,40-MK.917)
 
Ticaret Sicilinin tescilin koşulları ile niteliğini düzenleyen T.T.K’ nın 29. ve izleyen maddelerinde özellikle 34. ile Ticaret Sicili tüzüğünün 28. maddesi tescil için başvuru halinde sicil memuruna tescil için kanun ve tüzüğün ön gördüğü tüm koşulların tam olarak yerine getirildiği hususunu araştırma ve inceleme görevi vermiştir.
 
Bu nedenle tescil tarihi başvurunun  yapıldığı tarih değil, sicil memurunun gerekli incelemeyi yaptıktan sonra tescile karar verdiği tarihtir.

Yapılan tescil işlemlerinde (muafiyeti olanlar hariç) üç çeşit ücret alınır.
1- İlan ücreti; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi adına tahsil olunur. Oda veznesine yatırılır.
2- Tescil harcı: Her yıl resmi gazetenin Ticaret Sicil Harçlar başlığı altında yayınlanan tarifeye göre alınır. Vergi dairesi adına oda veznesinden tahsil olunur.
3- İşlem ücreti: 5174 sayılı kanun gereği oda meclisince onaylanan bir tarifeye göre alınır. Oda veznesine yatırılır.

 

Ticaret Sicil Belgeleri
Ad Boyut Tür Tarih
ANONİM ŞİRKET ŞUBE KURULUŞUNDA İSTENEN BELGELER.pdf 231.9 KB PDF Dosyası 11.09.2017
ANONİM ŞİRKETLER KURULUŞUNDA İSTENECEK BELGELER.pdf 241.2 KB PDF Dosyası 11.09.2017
AŞ YENİ KURULUŞ MÜDÜRLÜĞE HİTABEN DİLEKÇE (3) (1).docx 274.7 KB Microsoft Word Dosyası 15.12.2021
GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ (1).pdf 125.6 KB PDF Dosyası 18.08.2020
LİMİTED ŞİRKET KURULUŞLARINDA İSTENECEK BELGELER YENİ 1.pdf 246.9 KB PDF Dosyası 11.09.2017
LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞ İSTENECEK EVRAKLAR.pdf 496.2 KB PDF Dosyası 11.09.2017
LTD YENİ KURULUŞ MD.HİTABEN DİLEKÇE (3).docx 306.2 KB Microsoft Word Dosyası 15.12.2021
ŞAHIS KAYITLARI İÇİN FORM (Oda Üyeliği İçin).pdf 167.7 KB PDF Dosyası 18.08.2020
ŞAHIS TERK DİLEKÇE.pdf 118 KB PDF Dosyası 11.09.2017
ŞİRKET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇE.pdf 120 KB PDF Dosyası 11.09.2017
sirket kayitformu 2 ASIL (1)(Oda Üyeliği İçin).pdf 299.5 KB PDF Dosyası 18.08.2020
ŞİRKET KURULUŞ DİLEKÇE.pdf 118.6 KB PDF Dosyası 11.09.2017
ŞİRKET MERKEZ NAKİL DİLEKÇE.pdf 119.5 KB PDF Dosyası 11.09.2017
ŞİRKET SERMAYE ARTIMI DİLEKÇE DİLEKÇE.pdf 120.8 KB PDF Dosyası 11.09.2017
ŞİRKET ŞUBE KURULUŞ DİLEKÇE.pdf 121.8 KB PDF Dosyası 11.09.2017
ŞİRKET YETKİLİ ATAMA DİLEKÇE.pdf 118.6 KB PDF Dosyası 11.09.2017
TAAHHÜTNAME (ŞİRKET VE ŞUBE KAYITLARI).pdf 102.8 KB PDF Dosyası 20.02.2020
TAAHHÜTNAME (Yeni).pdf 203.6 KB PDF Dosyası 11.09.2017
TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ (Oda Üyeliği İçin).pdf 202.9 KB PDF Dosyası 18.08.2020
0 Klasör, 19 Dosya

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi