"Her Fabrika Bir Kaledir"

Haberleşme Politikası
Haberleşme Politikası

Çankırı ticaretine ve sanayisine yüksek katkıyı vermek için doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgilerin paylaşımını, Haberleşme araçları vasıtasıyla gerçekleştirmek ve üyelerimizin, üreticilerimizin imalat sanayi ile paydaşı kuruluşların ve halkımızın iletişimini sağlıklı, zamanında ve doğru bilgilerle sağlamaktır.

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası İletişim ve Haberleşme Stratejileri aşağıda belirtilen ilkelere bağlıdır.

1. Haberleşme süreci açık ve tüm ilgililere ulaşabilir şeffaflıkta olmalıdır.
2. Bilgiler sektörün ihtiyaçlarına yönelik, tarafsız olmalı. Haksız rekabete yol açacak sözlü veya yazılı hiçbir bilgi hiçbir suretle verilmez.
3. İletişim araçları ve uygulamaları dürüst, açık ve tarafsız olmalıdır.
4. Bilgiye sürekli ulaşabilir olmak, bunun için gerekli hallerde gerekli hizmeti satın almak,
5. Çok boyutlu haberleşme stratejilerinin belirlenmesi, Meclis, Yönetim, üyeler ve müstahsiller arasındaki haberleşmenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi,
6. Haberleşme ve iletişim konusunda Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, Yönetimi ve Personeli tam anlamıyla sorumludur.
7. Yazılı ve görsel tüm basında yayınlanan oda ve sektör ile ilgili tüm haberler düzenli olarak takip edilir ve raporlanarak yönetime sunulur.

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi