"Her Fabrika Bir Kaledir"

Bilgi Güvenliği Politikası
Bilgi Güvenliği Politikamız

Günümüzde verimliliğin artırılması, iş akışlarının hızlandırılması, çalışanlar ve diğer kurumlarla daha hızlı iletişim kurulabilmesi, günlük yaşantımızı kolaylaştırması gibi birçok sebepten dolayı bilişim sistemleri hızla yaygınlaşmaktadır. Bilişim ortamlarının kullanımının artması ve yaygınlaşmasına paralel olarak güvenlik tehditleri ve riskleri aynı oranda artmıştır. Teknik güvenlik önlemlerinin gelişmesine rağmen bilişim sistemlerine karşı yapılan saldırıların sayısının artması ve bilgi sistemleri üzerinde yüksek derecede etki yapan hasarlar

Oluşturması, teknik yöntemlerin bilgi güvenliğinin sağlanmasında daha özenli olmamız gerekliliği olduğunu göstermektedir.

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi Güvenliği Politikası aşağıda belirtilen ilkelere bağlıdır.

1. Bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamını yaratmak,
2. Paydaşlarımızın hızlı, kaliteli ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak için bilgi ve iletişim teknolojilerini en verimli şekilde kullanmak,
3. Oluşabilecek risklere karşı önlem almak, ,
4. Güncel gelişmeleri sürekli takip ederek gerekli altyapıyı oluşturmak için gerekli faaliyetleri planlar ve uygular.

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi