Çankırı http://www.booked.net/
+23°C

Ticaret Sicili Menü

Ticaret Sicili İşlemleri

Anonim Şirket Temsil ve İlzam


Gerekli Tüm Belgeler Müdürlüğe Hitaben Dilekçe İçerisinde Yer Almaktadır.


Gerekli Evraklar ve Müdürlüğe Hitaben Dilekçe için Tıklayınız.


İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı


Sicil Tasdiknamesi Talep Dilekçesi için Tıklayınız.


Pay Sahibi Olmayan ve Temsil Yetkisi Bulunmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Kabul Beyanı için Tıklayınız.


Görev Taksimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı Örneği (Yeni)

Yazdır  
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017